Інтернет-магазин з технічних причин тимчасово не працює. З питань придбання лічильників газу звертатися за тел: 067 36 306 57

САМГАЗ розпочав випуск продукції згідно вимог чинного Технічного регламента ЗВТ

20/09/2017 - 13:51

 

САМГАЗ отримав сертифікат перевірки типу (модуль B) за № UA.055.ST.015-17. Сертифікат встановлює, що продукція підприємства – лічильники газу мембранні тип RS моделей  згідно таблиці 1 (див. нижче), відповідає вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки та «ДСТУ EN 1359:2012 Лічильники газу мембранні. Загальні технічні умови (EN 1359:1998/A1:2006, IDT)».

Партії продукції виготовляються відповідно до замовлень та надаються органу з оцінки відповідності для перевірки лічильників газу на відповідність Технічному регламенту (модулі B+F). На підставі позитивних висновків виробник отримує сертифікат відповідності партії продукції та оформлює на цю партію Декларацію про відповідність. ТОВ "САМГАЗ" шляхом складення Декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність лічильників газу вимогам Технічного регламенту. Декларація про відповідність дозволяє вводити товар в обіг та експлуатацію.

Увага! З 11 вересня 2017 року:

  • До комплекту постачання лічильника газу технічний паспорт не входить.
    Усі технічні відомості про виріб, гарантійні зобов'язання,  вимоги до монтажу та умов експлуатації наведено в Настанові щодо експлуатування СМУК.407369 РЭ.
    Настанова (актуальна версія)  розміщена на сайті
    http://samgas.com.ua  у розділі ІНСТРУКЦІЇ для вільного доступу.
  • Пломбування згідно додатку до сертифікату перевірки типу (розділ 5.1, див. нижче мал.1)
  • Маркування згідно додатку до сертифікату перевірки типу (розділ 6, див. нижче мал.2)

 

Таблиця 1

Таблиця 1 продовження

 

мал. 1

мал. 2