Чи обов’язково повіряти лічильник газу та що таке повірка?

Submitted by admin on Fri, 04/11/2016 - 11:25

Лічильники газу, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту, підлягають обов’язковій повірці згідно ДСТУ 2708:2006 “п.4.1.1 Повірці підлягають засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту та у продаж, видаються на прокат, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а саме ті, які застосовуються під час:- торгівельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником,виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв’язку; обліку енергетичних і матеріальних ресурсів ( електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведуть підприємства, організації та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; Згідно Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, повірка засобів    вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на  які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

Ukrainian